1 0 25-02-2017
  1. طراحی و اجرای محوطه و فضای سبز سازمان زیبا سازی شهر تهران.۱۳۸۷ یک باغچه با طراحی کاشت متراکم. ترکیبی از گیاهان دائمی و فصلی و پوششی. #فضای_سبز #شرکت_مهندسی_فضای_سبز_ارم_تهران #چمن #چمن_مصنوعی #طراحی #اجرا#اجرای _فضای_سبز #گل #گیاهان_آپارتمانی #گل #گیاه #گلکاری #باغچه #طراحی _کاشت#روف_گاردن #باغ_بام #فرناز_مشرفی_زاده #ارم_تهران #eram_tehran #landscape #garden #gardening #plant #design #planting_plan #tree

Top