0 0 24-03-2017
  1. Có lắm suy nghĩ đã cố gắng cất dấu sao giờ lại dồn về... lang thang cả một buổi tối rồi...giờ về lại mang thêm vết thương đau. Sống như vậy đúng không nên nhưng làm sao được. Chỉ biết hứa với bản thân vẫn mãi lạc quan phải sống cho đẹp đời. Đã mất quá nhiều và đã cho quá nhiều chỉ mong nhận lại chút ít vì tôi vốn ích kỷ. #B cũng đang mờ nhạt dần tất cả chẵng riêng gì từ bé đến lớn đây là điều nên quên nhất. #mylife #sad #mimcuoi #Cáo

Top